AVICULTURA

CAT

A la nostra granja, els pollastres hi viuen amb respecte i llibertat. Amb accés als patis de pastura on hi troben herba i insectes per picar i terra fresca per gratar i fer banys d’arena.

L’alimentació es basa en una mescla equilibrada entre cereals i llegums procedents de cultiu ecològic. Part d’aquesta alimentació la produïm a la mateixa finca, i la complementem amb restes fresques de l’hort.

Utilitzem galliners mòbils que ens permeten una gestió respectuosa (maneig holístic) de la pastura permetent una millor renovació de l’herba i reduint l’ús de productes per la desinfecció i neteja, essent menys agressiu pel medi i per l’entorn..

CAST

En nuestra granja, los pollos viven con respeto y libertad. Con acceso a patios de pastura donde encuentran hierba e insectos para picar y tierra fresca para hacer baños de arena.

La alimentación se basa en una mezcla equilibrada de cereales y legumbres procedentes de cultivo ecológico. Parte de su alimentación la producimos en la finca y la complementamos con restos del huerto.

Utilizamos gallineros móviles que nos permiten una gestión respetuosa (manejo holístico) del pasto permitiendo una mejor renovación de la hierba i reducimos el uso de productos para la desinfección y limpieza.

A la nostra granja, els pollastres hi viuen amb respecte i llibertat. Amb accés als patis de pastura on hi troben herba i insectes per picar i terra fresca per gratar i fer banys d’arena.

L’alimentació es basa en una mescla equilibrada entre cereals i llegums procedents de cultiu ecològic. Part d’aquesta alimentació la produïm a la mateixa finca, i la complementem amb restes fresques de l’hort.

Utilitzem galliners mòbils que ens permeten una gestió holística de la pastura permetent una millor renovació de l’herba i reduint l’ús de productes per la desinfecció i neteja, essent menys agressiu pel medi i per l’entorn..

CAST

En nuestra granja, los pollos viven con respeto y libertad. Con acceso a patios de pastura donde encuentran hierba e insectos para picar y tierra fresca para hacer baños de arena.

La alimentación se basa en una mezcla equilibrada de cereales y legumbres procedentes de cultivo ecológico. Parte de su alimentación la producimos en la finca y la complementamos con restos del huerto.

Utilizamos gallineros móviles que nos permiten una gestión holística del pasto permitiendo una mejor renovación de la hierba i reducimos el uso de productos para la desinfección y limpieza.