ORGANITZACIONS

APAEMA

Associació de Pagesos Ecològics de MAllorca

PEM

Cooperativa de Pagesos Ecològics de Mallorca

CBPAE

Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

ABA

Associació Balear Apícola